Leden 2013

In nomine Dei - Dívka, která objevila své pravé já

13. ledna 2013 v 13:56 | Katty Kagamine

Dívka, která objevila své pravé já~


I přes to, že bylo léto, byl chladný a sychravý den. Natsuko se jen tak procházela po městě a jako obvykle rozmýšlela o tom, čeho se nejvíc bála, tedy o smrti.
Natsuko byla zamlklá dívka. Pohled měla nepřítomný a její černé oči jí překrývaly prameny dlouhých, uhlově černých vlasů. Na první pohled všem přišla zvláštní. Nikdo však netušil, co se uvnitř ní skrývá za tajemství. Jediná dívka, které se kdy se svým tajemstvím svěřila, byla Haruki, její přítelkyně. Dívka se zelenýma očima a dlouhými hnědými vlasy. Dívka, do které se Natsuko zamilovala na první pohled. Ano jistě, to byl jeden z dalších důvodů, proč se do Nebe už nikdy nemohla vrátit. Bůh homosexuální vztahy neuznává, je to proti jeho zákonům… Haruki věděla, že Natsuko je výjimečná, přesto jí věřila jen v mezích zdravého rozumu.

***

Natsuko právě procházela kolem výlohy obchodu, když zaslechla dvě starší dámy, které se s vystrašenými výrazy ve tvářích potichu bavily. Toho, o čem si povídaly, byla za poslední dobu plná media. Media plná šarlatánů a "proroků", kteří předvídali příchod bytosti, jež by měla být pro lidstvo zkázou. Bytosti, která se svou silou snadno vyrovná samotnému Luciferovi. Bytosti, v jejíž moci je svrhnout Boží nadvládu. Příchod zosobněného zla. Příchod Antikrista.
Nad tímto faktem se Natsuko jen pohrdavě uchechtla. Kdyby se po zemi pohyboval Antikrist, ona by o něm určitě věděla. Vždyť je přeci viděla… anděly i démony. Dokázala je rozeznat od obyčejných lidí. Přeci by věděla, kdyby tu byl někdo takový…?
"Nežilo by se Vám tak dobře, kdyby tu byl…" šeptla Natsuko a kráčela dál svou cestou.

***